pickabook books with huge discounts for everyone
pickabook books with huge discounts for everyone
Visit our new collection website www.collectionsforschool.co.uk
     
Email: Subscribe to news & offers:
Need assistance? Log In/Register


Item Details
Title: DIM PROBLEM
By: Emily Huws, Fflur Pughe (Editor), Dai Owen (Illus)
Format: Paperback

List price: £5.00


We currently do not stock this item, please contact the publisher directly for further information.

ISBN 10: 1845213335
ISBN 13: 9781845213336
Publisher: CENTRE FOR EDUCATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF WALES
Pub. date: 8 December, 2009
Pages: 52
Publication: UK
Imprint: Centre for Educational Studies, University of Wales
Returns: Non-returnable
Some other items by this author:
'DWISIO NAIN (PB)
ADAR SBONC SIONC (HB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: AMERICA! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: BOLLYWOOD AMDANI! (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: CYFFRO LLWYFAN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: GWISG FELEN (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: SAMBA SYFRDANOL (PB)
ALANA SEREN Y DDAWNS: TANGO TANBAID (PB)
ANGYLION Y PASG (HB)
ANIFEILIAID MOR (VID)
ANIFEILIAID Y COED (VID)
ANIFEILIAID YR ANIALWCH (VID)
ARSWYD MAWR! (HB)
ARTH BACH DRWG (PB)
ARTH, YR (HB)
BACHGEN MEWN PYJAMAS, Y (PB)
BEN AR EI WYLIAU (PB)
BETH PETAI?
BETH PETAI? (PB)
BLE MAE CINIO BONSO? (PB)
BLE MAE FFRINDIAU BONSO? (PB)
BONSO (PB)
BOSGI STRYD Y COED (PB)
BOWNSIO (PB)
BWYSTFILOD BYCHAIN (VID)
CADAIR Y BRENIN CANIWT (PB)
CAM 12 PECYN B BRIG Y GOEDEN (PB)
CAM 12 PECYN C BRIG Y GOEDEN (PB)
CANEUON I BOB ACHLYSUR
CANEUON I BOB TYMOR (PB)
CARNIFAL CAERDYDD (PB)
CASTELL, Y (PB)
CHRISTMAS STORY (PB)
CHWANNEN (PB)
CHWARAE MOCH BACH (PB)
CI AR GOLL (PB)
CI CLEN YN HELPU (PB)
CI DU (HB)
CLOC CAE BERLLAN (HB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COEDEN DDARLLEN RHYDYCHEN (PB)
COMPOSING CONTEMPORARY MUSIC - A STUDENT'S GUIDE (PB)
CONWY CASTLE (PB)
CW! MEDDAI HEULWEN
CWAC! (PB)
CYFANSODDI CERDDORIAETH GYFOES - CANLLAW I FYFYRWYR (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFNOD ALLWEDDOL 2 (PB)
CYFRES AR BIGAU: AIL GYFLE (PB)
CYFRES AR BIGAU: CARCHAROR YN ALCATRAZ (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 1 ECO (HB)
CYFRES BLODYN HAF: 2 CARREG ATEB (PB)
CYFRES BLODYN HAF: 3 BABI GWYRDD (HB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ABRACADABRA (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: BABI BEN (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: DYG A DEF DIAWLEDIG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: ISI A'R CLOC (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: JAZZ (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: LLEW LLETCHWITH (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: POGO PING-PONG (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: PSST! (PB)
CYFRES FFLACH DONIOL: TWPSYN (PB)
CYFRES FFRED Y FFARIER: FFONIWCH FFRED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 1. DYMUNIAD MEWN EILIAD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 11. HOGYN HONCO A HOGAN HURT (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 12. CNOC, CNOC! PWY SY 'NA? (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 13. BWYD, BWYD, AFON O FWYD (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 2. BODYN BLEWOG A SGERBWD CEGOG (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 4. GIAMAN GASGAN AC ELLYLL ERCHYLL (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 7. ROWLIO-POWLIO A SBONCIO-SGIPIO (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 8. DROS Y GAMFA AC I MEWN I'R SACH (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: 9. SION SLEI-SLEI A MARGED MEWN BASGED (PB)
CYFRES GWALCH BALCH: PECYN 6 LLYFR (PB)
CYFRES GWELD SER: 1. CIPIO'R CYFLE (PB)
CYFRES GWELD SER: 10. BRWYDR Y BANDIAU (PB)
CYFRES GWELD SER: 2. SEREN Y DYFODOL (PB)
CYFRES GWELD SER: 3. CYFRINACH FFION (PB)
CYFRES GWELD SER: 4. CYTHRAUL CANU! (PB)
CYFRES GWELD SER: 5. LLWYDDIANT LLYWELA (PB)
CYFRES GWELD SER: 6. LWC MWNCI (PB)
CYFRES GWELD SER: 7. SEREN (PB)
CYFRES GWELD SER: 8. SER NADOLIG (PB)
CYFRES GWELD SER: 9. BRENHINES BOP (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: BWYD Y PASG (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: LLAWLYFR ATHRAWON/TEACHERS' HANDBOOK (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SAM A SARA YN Y GWANWYN (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES HWYL DRWY'R FLWYDDYN: SIOE FAWR, Y (LLYFR MAWR) (PB)
CYFRES MERCHED CYMRU: 5. JEMIMA NICHOLAS - ARWRES ABERGWAUN (HB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R CYLCH TYLWYTH TEG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R DIWRNOD GLAWOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R MWSOG (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R NOSON OLAU LEUAD (PB)
CYFRES NANSI A NEL: NANSI A NEL A'R WENYNEN FACH BRYSUR (PB)
CYFRES PATAGONIA: 2. YR HUGAN FACH GOCH/CAPERUCITA ROJA (PB)
CYFRES PATAGONIA: 3. ELEN BENFELEN/RICITOS DE ORO (PB)
CYFRES TONIC 1: TAITH FFAITH 1 (PB)
CYFRES TONIC: CIP AR FYWYD... (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD BACH/GWYN Y GWEL ... + DARREN YN DEUD (PB)
CYFRES Y FFLAM: BYD GWAITH/PROFIAD PAULA (PB)
CYFRES Y FFLAM: CHWARAEON EITHAFOL/BAWD Y DIAFOL (PB)
CYFRES Y FFLAM: DYFFRYN EFYRNWY/CYFRINACH DAU + LLEDRITH Y LLYN (PB)
CYFRES Y FFLAM: EPYNT/YSBRYD Y MYNYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: GWNEUD Y PETHAU BYCHAIN / DAIL CRIN (PB)
CYFRES Y FFLAM: HAMDDENA HWNT AC YMA/MAGU ADENYDD (PB)
CYFRES Y FFLAM: MENTRO I FYD BUSNES/O DAN DY DRWYN + PILI-PALA (PB)
CYFRES Y FFLAM: SIOPAU MAN, SIOPAU MAWR / ANGEL (PB)
CYFRES Y FFLAM: YR OCHR DRAW/YR ENETH GADD EI GWRTHOD (PB)
CYFRINACH CASTELL COCH (PB)
CYN MYND I GYSGU (HB)
CYSGA WIR, HEULWEN
DAD YN NOFIO (PB)
DAWNSIO GWIRION (PB)
DEINOSORIAID DEIAN (PB)
DIWRNOD MARCHNAD (PB)
DR. DOG (PB)
DRACULA A'R ANGHENFIL (HB)
DRACULA A'R YMWELYDD (HB)
DRACULA A'R YSBRYD (HB)
DRIP DRIP (PB)
DYFAL DONC (HB)
DYN HAEARN, Y (PB)
EATING AND TASTING (HB)
ELFED (PB)
ELIFFANT YN YR ARDD (PB)
ESGYD RWTSH RATSH (PB)
FESTIVAL FUN: CELEBRATING A CELTIC HALLOWEEN (PB)
FLACH (PB)
FODRWY AUR, Y (PB)
FORWERTH A'R MOR-LADRON (HB)
FRED (PB)
GAGS (PB)
GEIRIAU CYNTAF FFERM CAE BERLLAN (HB)
GEIRIAU'R GAN (PB)
GERALD'S WALES (PB)
GLYWSOCH CHI STORI? (PB)
GORILA (PB)
GWE GWENHWYFAR (PB)
GWICH! (PB)
GWRANDO AR Y LLOER (PB)
GWYNT A GLAW, HEULWEN DDAW! (HB)
HANES LLEUCU LLYGODEN (HB)
HANES MR. PEREDUR PYSGOTWR (HB)
HANES SAMI WISGARS NEU'R PWDIN RHOLI-POLI (PB)
HANES SINACH A GINGRON (PB)
HANES TEILIWR CAERLOYW (HB)
HARI HYLL YR AIL (PB)
HARRI POTTER MAEN YR ATHRONYDD (HB)
HAWDD PAWDD I CADI CWNG-FFW (PB)
HELYNT HUW (PB)
HEN AWYREN (HB)
HEN FEIC PENNYFARTHING (HB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CAMPAU A CHWARAEON (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CARTREFI (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: CYMERIADAU (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: MOR A MORWYR (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TERFYSG A PHROTEST (PB)
HEN FFORDD GYMREIG, YR: TROSEDD A CHOSB (PB)
HEN GAR (HB)
HEN GWCH (HB)
HEULWEN A'R WY (HB)
HOFF BETHAU HEULWEN
HOGAN MAM, BABI JAM (PB)
HWYL GWYL: DATHLU CALAN GAEAF (PB)
JARFF A NACW (PB)
JCS GWIRION GWYN A DAI (PB)
JEALOUSY (HB)
JET (PB)
JINI JINJILA (PB)
JINJ (PB)
LISTENING AND HEARING (HB)
LLYFR CYFRIF GUTO GWNINGEN (HB)
LLYFR STICERI GEIRIAU CYNTAF CAE BERLLAN (PB)
LLYFR STORI STICERI NADOLIG (PB)

TOP SELLERS IN THIS CATEGORY
The Daydreamer (Paperback)
By: Ian McEwan, Anthony Browne (Illus)
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.83
more details
The Outsiders (Paperback)
By: S. E. Hinton
Penguin Books Ltd
Our Price : £5.83
more details
Diary of a Wimpy Kid: Old School (Paperback)
By: Jeff Kinney
Penguin Books Ltd
Our Price : £5.10
more details
Wonder (Paperback)
By: R. J. Palacio
Random House Children's Publishers UK
Our Price : £5.83
more details
A Monster Calls (Paperback)
By: Patrick Ness, Siobhan Dowd
Walker Books Ltd
Our Price : £5.83
more details
BROWSE FOR BOOKS IN RELATED CATEGORIES
 CHILDREN'S AND EDUCATIONAL
 children's fiction


Information provided by www.pickabook.co.uk
SHOPPING BASKET
  
Your basket is empty
  Total Items: 0
 

Top Pick This Month
Black and British
By: DAVID OLUSOGA
From Roman times to the present day this is the story of Black British history
add to basket

Oxford Dictionary - Discounted Offers
Oxford School Dictionary
By: OXFORD DICTIONARIES
This new edition of the bestselling Oxford School Dictionary (paperback) has contemporary, comprehensive vocabulary coverage, example sentences, and fascinating word origins. The dictionary supports students with their language and spelling skills, and helps with the transition from primary to secondary.
add to basket

Oxford Dictionary - Discounted Offers
Oxford Illustrated Shakespeare Dictionary
By: DAVID CRYSTAL, BEN CRYSTAL
Winner of Best Book, Publication, or Recording prize at the Falstaff Awards 2015 and shortlisted for the 2016 SLA Information Book Award. This innovative dictionary is written by leading experts in linguistics and Shakespeare, David and Ben Crystal. It provides students with invaluable support while they read and understand Shakespeare's plays.
add to basket

Oxford Dictionary - Discounted Offers
Oxford School Thesaurus
By: OXFORD DICTIONARIES
An up-to-date new edition of this bestselling, comprehensive classroom classic, with new curriculum support. Focused coverage of words, synonyms and antonyms help to improve writing skills, for creative writing and non-fiction. Essential spelling, grammar and punctuation support makes it perfect for progress from primary to secondary school.
add to basket

9780192744012
Oxford Children's Dictionary
By: OXFORD DICTIONARIES
A new edition of the popular Oxford Children's Dictionary, ideal for homework help with updated text and a new supplement on punctuation, grammar and spelling.
add to basket

Oxford Dictionary - Discounted Offers
Oxford Student''s Science Dictionary 2020
By: OXFORD DICTIONARIES
The Oxford Student''s Science Dictionary provides comprehensive revision and exam support to secondary school students. This fully updated new edition has more words to match the new curriculum requirements and the higher vocabulary expectations at GCSE and beyond. Its clear layout and helpful diagrams make it contemporary and easy to use.
add to basket

Oxford Dictionary - Discounted Offers
Oxford School Dictionary
By: OXFORD DICTIONARIES
This new edition of the bestselling Oxford School Dictionary (hardback) has contemporary, comprehensive vocabulary coverage, example sentences, and fascinating word origins. The dictionary supports students with their language and spelling skills, and helps with the transition from primary to secondary.
add to basket


Helping to Teach
Urban Forest School
By: DAN WESTALL
Covering an amazing array of outdoor activities, this book helps city kids to discover the natural world.
add to basket